Deska sedesowa - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Deska sedesowa - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Odpady zmieszane

Ekosztuczka

Deskę sedesową możesz oddać również do PSZOK-u. Więcej informacji o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdziesz na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu

Warszawa 19115