Kapsułka z kawą - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Kapsułka z kawą - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Niektórzy producenci kapsułek przyjmują je do recyklingu.

Odpady zmieszane