Naczynie z kamionki - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Naczynie z kamionki - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Odpady zmieszane