Ości ryby - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Ości ryby - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Do BIO nie wyrzucamy resztek pochodzenia zwierzęcego.

Odpady zmieszane