Popiół - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Popiół - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Pamiętaj, że popiół musi być zimny!

Odpady zmieszane