Przedmioty z bakelitu - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Przedmioty z bakelitu - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Bakelit może być poddawany jedynie odzyskowi energetycznemu, dlatego powinien trafić do zmieszanych.

Odpady zmieszane