Struna - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Struna - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Jest to za mały odpad, żeby poddać go recyklingowi.

Odpady zmieszane