Szkło drzwiowe - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Znajdź PSZOK - Zasady segregacji odpadów w Warszawie

Szkło drzwiowe - możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Znajdź PSZOK

Szkło drzwiowe w ilościach wskazujących na samodzielny remont możesz oddać do PSZOK-u

PSZOK